Nieuwe SPF-eis voor bodemenergiesystemen

Nieuwe SPF-eis voor bodemenergiesystemenHerman Velvis van IF Technology heeft een interessant artikel geschreven voor het vakblad Warmtepompen. Dit artikel ‘Energierendement: meten en monitoren, de nieuwe SPF-eis voor bodemenergiesystemen’ gaat over de nieuwe wettelijke eisen die worden gesteld aan het energierendement van bodemenergiesystemen, uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor Bodemenergie SPFBES. Lift Energiemonitoring heeft een nieuwe module waarmee we deze SPF monitoren. Neem contact met ons op voor meer informatie.