Is uw WKO-installatie klaar voor de winter?

Een WKO-installatie met warmtepomp is voor veel gebouwen de hoofdverwarming. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de gebruikers niet in de kou komen te staan? Is er genoeg warmte in de bodem geladen? Welke warmte-afname wordt komende winter verwacht?

Screenshot Uithofprojecten

WKO Universiteit Utrecht beheer(s)baar dankzij monitoring

Twaalf bronnen, zeven gebouwen De Universiteit Utrecht maakt voor een deel van de universiteitscampus gebruik van warmte- en koudeopslag (WKO) om hun gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen.

Nieuwe module ‘bronconditie’

Asset management is het speerpunt voor 2015. Met het realiseren van de nieuwe module voor het monitoren van bronconditie (bij bodemenergiesystemen) hebben we een belangrijke stap gezet op het vlak van asset management.

Nieuwe SPF-eis voor bodemenergiesystemen

Herman Velvis van IF Technology heeft een interessant artikel geschreven voor het vakblad Warmtepompen. Dit artikel ‘Energierendement: meten en monitoren, de nieuwe SPF-eis voor bodemenergiesystemen’ gaat over de nieuwe wettelijke eisen die worden gesteld aan het energierendement van bodemenergiesystemen, uitgedrukt…

123