Den Bosch is zuinig op de toekomst

In de winter worden kantoren en woningen in het Paleiskwartier verwarmd met de opgevangen zonnewarmte uit het bassin die als zonneboiler fungeert. Deze wordt in opslagplaatsen op 80 meter diepte onder het Paleiskwartier bewaard. In de winter wordt in koude-putten koude opgeslagen om daarmee de gebouwen in de zomer te koelen. Met dit systeem bespaart de hele wijk zo’n 25% op het totale energieverbruik!

“Op basis van de informatie die uit Lift kwam, is het systeem beter ingeregeld. En dat heeft de tevredenheid van bewoners vergroot

 Besparing wordt bewaakt met Lift
Wijnand Vink, projectmanager bij Lift: “Dit klimaatsysteem draaide niet direct goed. Bewoners hadden in het begin klachten. Op basis van de informatie die uit Lift kwam, is het systeem beter ingeregeld. En dat heeft de tevredenheid van bewoners vergroot.”  

 Uitbreiding van de wijk: wat nu?
“Wat bijzonder is aan dit project, is dat we met Lift inzichtelijk kunnen maken hoeveel uitbreiding er nog mogelijk is. Dit berekenen we op basis van de data die uit Lift komt. Verder bewaken we hier, zoals we dat bij veel installaties doen, de energievoorraad en we maken inzichtelijk of het systeem zo efficiënt mogelijk draait.”