Total Cost of Ownership

TCOTotal cost of ownership (TCO) is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Het staat voor de totale kosten van een object (gebouw, installatie) gedurende de gehele levensduur. De aanloopkosten, kosten voor realisatie en de exploitatiekosten bij elkaar opgeteld. 

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat keuzes die gemaakt worden bij de start van grote invloed zijn op zowel realisatie als exploitatie. Kies je voor duurzaam of conventioneel? Kies je voor hoge kwaliteit en een langere levensduur of kies je voor goedkoop? Is je energiesysteem afgestemd op de gebruikerseisen of staat er een standaardoplossing met weinig flexibiliteit? Allemaal zaken die meewegen in de totale kosten over de gehele levensduur.

Op dit moment vindt er naar onze mening nog te weinig discussie plaats op het moment dat er fundamentele keuzes worden gemaakt over concepten, ontwerpuitgangspunten en materiaal- en componentkeuzes. Veelal worden er keuzes gemaakt die leiden tot het verminderen van de investeringskosten. Ook tijdens de oplevering zien we dat er nog weinig aandacht is voor het daadwerkelijk goed functioneren van installaties. Veelal leiden deze keuzes tot een hogere TCO. Doordat er steeds meer kennis beschikbaar komt op dit vlak, denken we dat dit gaat veranderen. En dat is maar goed ook. Een goede exploitatie start met een passend en werkend energiesysteem.

Herman Velvis is werkzaam bij IF Technology en mede initiator geweest van de ontwikkeling van Lift. Enige tijd geleden heeft hij een interessant artikel geschreven voor de TVVL over exploitatiegericht ontwerpen. Het artikel is te downloaden via deze link: http://iftechnology.nl/files/Doc/publicaties/TVVL_augustus_2012.pdf

Bij TCO hoort ook budget beschikbaar te zijn voor meten, monitoren en beheren. Dat zorgt voor inzicht, grip en borging. Ben je benieuwd naar de kosten van Lift voor het monitoren en beheren van jouw installatie. We komen graag langs voor een goed gesprek.