+31 (0) 26 353 55 14 Info@liftmonitoring.nl

Een duurzame energiecentrale daadwerkelijk duurzaam gebruiken vraagt kennis, inzicht en continue aandacht.

Er komt heel wat bij kijken om met een duurzame energiecentrale invulling te geven aan veranderende energiebehoeftes, optimaal presteren en duurzaamheid. Gestuurd vanuit organisatorische ambities, financiële overwegingen of operationele thema’s. Daar is LIFT voor.  

Online en altijd bereikbaar

Maak kennis met Lift en leer jouw systeem nog beter kennen

We hebben onze innovatieve denkkracht, ambitie en ruim 30 jaar duurzame ervaring gebundeld in een krachtige systeem dat inzicht en overzicht biedt. Zodat alle belanghebbenden weten hoe de zaken ervoor staan en daarop kunnen sturen. Dat biedt bovendien kansen om slimmer of sneller te anticiperen op de energietransitie om zo actief bij te dragen aan een duurzame wereld.

Leer je energiecentrale echt kennen

Iets waar we bij Lift erg goed in zijn

Bij Lift is slimme IT de exponentiële versneller van de vooruitgang in de energietransitie. Met onze kennis vertalen we data naar informatie en daarmee creëren wij onze toegevoegde waarde. Wij dragen daarmee bij aan energiecentrales die écht werken.

DE ZES MODULES VAN LIFT

signalen en notificaties

Hebben de drukregelaars een probleem? Vallen de drukken van het systeem buiten een bepaald bereik? Bij Lift helpen wij om het systeem te monitoren voor boven en onder druk?

Lees meer via: Proactieve Signalen en Notificaties

 

Online Rapportages

Het inschatten hoe (een deel van) de energiecentrale draait is niet eenvoudig. Daar is voldoende overzicht, inzicht, ervaring en kennis van de installatie voor nodig. Met de rapportages proberen we aan gedeelte van deze benodigdheden te voldoen.

Lees meer via: Online Rapportages

Document management

Eenvoudig al je project gerelateerde documenten op een plek bewaren. Bij Lift kan dat gemakkelijk! Maandelijks worden alle relevante rapporten in het project map opgeslagen.

Lees meer via: Online Document Management

Key Performance Indicators

Met een performancerapportage van Lift bent u in staat om inzicht te creëren in het integraal beheer van uw energiesysteem.

Lees meer via: Online Key Performance Indicators

Bronconditie

Het is verstandig om twee keer per jaar de staat van de WKO-installatie te laten controleren door een gecertificeerd bedrijf. Deze checkt de fysieke staat van de installatie onder andere door het specifiek debiet te bepalen. De toegevoegde waarde van deze module is dat je vervolgens continue de vinger aan de pols houdt.

Lees meer via: Bewaken van Bronconditie

Warmte Koude Opslag (WKO)

Heeft u een WKO-installatie dan bent u verplicht om de installatie te monitoren en om jaarlijks rapport uit te brengen richting de omgevingsdienst. Onze WKO-module is daar precies voor bedoeld.

Lees meer via: Jaarlijks rapport Warmte Koude Opslag

ONZE LIFTERS

Doordat iedereen zijn eigen specialisme heeft, kunnen wij samen alle vragen beantwoorden

De kracht van het Lift-team zit in onze kennis van duurzame energie- en opwekcentrales, onze bereikbaarheid en flexibiliteit. Wij helpen je graag met vragen over het gebruik en de inrichting van Lift. Altijd met het doel in het achterhoofd om het gebruik van lift zo efficiënt mogelijk te laten zijn. Hiermee zorgen we er samen voor dat jouw systeem zo optimaal mogelijk functioneert.

André Crous

Mijn rol binnen Lift is om de organisatie goed op orde te houden. Ik heb genoeg inhoudelijke kennis van energiecentrales om goed de eerstelijns vragen op te kunnen vangen vanuit onze helpdesk.

Emiel van Raaij

Ik ben binnen Lift de schakel tussen de applicatie zelf en exploitatie en beheer van de energiecentrales. Ik maak duidelijk wat Lift kan voor exploitatie en wat exploitatie en beheer nodig heeft van Lift.

Jos Waagmeester

In 2007 zijn we gestart met het ontwikkelen van Lift. Vanuit de visie dat geautomatiseerd omzetten van data naar stuurinformatie helpt bij proactief beheer en optimaal werkende systemen. Meer weten? Bel me!

Jelte Leijenaar

Met mijn kennis van de exploitatie van duurzame opwekinstallaties en van software ontwikkeling zorg ik ervoor dat Lift doet wat het moet doen. Informatie leveren om de duurzame opwekinstallatie zo efficient mogelijk te laten draaien.

Een goed werkende klimaatinstallatie begint bij inzicht!

Maak kennis met Lift en leer jouw systeem kennen.
Stuur mij een email