“Lift maakt begrijpelijke informatie van data uit je klimaatinstallatie.”

Een goed werkende klimaatinstallatie begint bij inzicht

De data uit je klimaatsysteem geeft een beeld van de werking van de verschillende installatieonderdelen. Het meten en registreren van deze data is echter niet voldoende om inzicht te krijgen in de werking en inzet. Juist het interpreteren en analyseren van data (omzetten naar informatie) leidt tot adviezen voor duurzame inzet en gebruik van energieopslag.

Lift is een combinatie van projectspecifieke informatie en een datakoppeling met het GBS, om installatiegebonden informatie te presenteren: snel, precies en overzichtelijk. Gewenste analysemogelijkheden zijn voorhanden om het systeem op de voet te kunnen volgen. Daarbij biedt Lift de functionaliteit voor controle op vergunningsaspecten.

Online en altijd bereikbaar
Het uitgangspunt van Lift is het toegankelijk maken van allerlei projectinformatie, zoals: ontwerpuitgangspunten, performance van de installatie, vergunningseisen en onderhoudsrapporten. Lift is webbased, waardoor je als gebruiker, eigenaar of beheerder snel inzicht hebt in de werking van jouw energiesysteem.